Bærekraft, holdbarhet og snekkerkvalitet

Vårt mål er at vi allerede i 2022 reduserer kjøkkenets samlede CO2-avtrykk med 50 % i forhold til 2019, og at vi i 2030 reduserer med ytterligere 50 % i forhold til 2022. Du kan lese bærekraftsrapporten her.

Vårt arbeid med bærekraft

I vårt daglige arbeid med bærekraft tar vi utgangspunkt i prosessen fra design av kjøkkenet til levering av et nytt kjøkken til kundene.

Innenfor hvert område av sirkelen har vi fokus på tre hovedområder når vi jobber med bærekraft:

 1. redusere miljøpåvirkningen
 2. styrke menneskers helse og velvære
 3. fremme respektfull forretningsetikk

Slik gjør vi det

Slik jobber vi for å redusere miljøpåvirkningen
 • Vi har skiftet til grønn energi, slik at vi nå produserer på 100 % grønn energi på fabrikken
 • Vi har tatt alle foliebelagte PVC-fronter ut av sortimentet vårt, siden vi ikke ønsker å bidra til mer ikke-gjenvinnbar plast i verden.
 • Vi introduserer løpende nye kjøkkenserier basert på tre og naturlige materialer, som tar opp og lagrer CO2 samtidig som det er fornybart, ved at vi planter flere trær. Treet kommer fra bærekraftige europeiske skoger.
 • Vi har skiftet til en grønnere vannbasert maling der mengden organiske løsemidler er redusert med 90 %, samtidig som kvaliteten på malingen bevares.
 • Vi optimaliserer vår egen gjenvinning ved å sortere vårt eget avfall så bærekraftig som mulig
 • Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre transporten fra fabrikk til forbruker så bærekraftig som mulig
På den måten jobber vi for å styrke folks helse og velvære
 • Vi skaper rom som er hyggelige å være i – ved å trekke naturen inn i hjemmet, usunne kjemikalier ut av produktene våre og utvikle produkter som er gode for akustikken, behagelig lys osv.
 • Vi introduserer enda flere bærekraftige materialer i våre kjøkken, som linoleum og plantefibermaterialet Organiq, som tar opp mer CO2 enn det avgir
 • Vi øker sikkerheten på fabrikken vår og reduserer ulykker
 • Vi arbeider kontinuerlig med å begrense manuelt arbeid som sliter på kroppen
 • Vi har en ambisjon om en medarbeidertilfredshet på over 80 %
 • Vi engasjerer lærlinger og vikarer fra lokalmiljøet
 • Vi fortsetter det gode samarbeidet med lokale jobbteam og inkluderer mennesker på kanten av arbeidsmarkedet
Slik jobber vi for å fremme respektfull forretningsetikk
 • For å fremme ærlighet og engasjement, og for å bekjempe diskriminering og bestikkelser, har vi utarbeidet etiske retningslinjer som alle medarbeidere må godta og etterleve
 • Vi jobber for ansvarlige innkjøp, og alle våre leverandører godtar og overholder etiske retningslinjer når det gjelder både miljøaspekter, arbeidsforhold, menneskerettigheter, forretningsetikk og antikorrupsjon.
 • Kommunikasjonen er transparent – åpen, ærlig og faktabasert
 • Vi har etablert et varslersystem, slik at hvem som helst kan melde fra om alvorlige misligheter eller uredelig atferd.

Sunne investeringer og høy kvalitet

Uansett hvor i sirkelen vi arbeider, tar vi små, bærekraftige skritt hver eneste dag. Og vi investerer når det er fornuftig.

Vi har f.eks. investert i grønn energi. All energien vår kommer nå fra vind-, vann- og solenergi, og oppvarmingen av fabrikken skjer ved hjelp av biogass.

Vi har skiftet ut lakken vår fordi de miljøvennlige lakkproduktene er blitt så gode at dette ikke går på kompromiss med kvaliteten vår. Og derfor gir det mening å investere i et nytt lakkanlegg, slik at vi kan bruke en ny miljøvennlig lakk nesten uten løsemidler.

Vi investerer også i arbeidsmiljøet. Vi har bl.a. fått roboter på fabrikken vår, slik at medarbeiderne utsettes for mindre belastning når de skal løfte en sponplate, reise opp et skap eller flytte en dør.

Råmaterialet er sponplater som er produsert av resirkulert tre for å utnytte ressursene best mulig.

Et kjøkken basert på tre har lang holdbarhet, og det er sunn fornuft og til stor glede for jorden og forbrukerne at vi lager så gode produkter at du ikke vil kaste dem – de kan brukes i mange år, med et nordisk design som er nytt og klassisk på samme tid.

Design

Når vi designer nye kjøkken, tenker vi alltid på bærekraft fra starten av, inkludert hvordan vi kan forlenge kjøkkenets levetid. Vi kommer aldri til å lansere produkter som ikke er bærekraftige, eller som skader naturen eller inneklimaet på snekkerkjøkkenene som skal vare i mange år.

Derfor tenker vi både på bærekraftig innovasjon, design, levetid og materialvalg – f.eks. hvordan vi unngår eller reduserer farlige kjemikalier. Vi har f.eks. akkurat investert i et miljøvennlig lakkanlegg.

Vi har også begynt å tenke mer på sirkulær design. Produktene våre blir designet på en måte som gjør at materialene senere kan tas fra hverandre og gjenvinnes. I en skuff skal hengslene i metall f.eks. kunne skilles fra fronten i tre for å kunne brukes på nytt.

Vår ambisjon er å bli flinkere til å hjelpe kundene våre med å avhende kjøkken på en bærekraftig måte.

99 % resirkulering i 2022

I 2022 har vi som mål at 99 prosent av produktene våre skal gjenvinnes. Og vi er allerede godt på vei, ettersom 97 prosent av produktene våre i dag kan gjenbrukes, dvs. brennes eller omarbeides og brukes igjen til f.eks. nye sponplater.

Men ambisjonene våre stopper ikke her. I 2030 har vi som mål at i 95 prosent av materialene i produktene kan gjenvinnes, slik at kjøkkenets materialer kan gjenvinnes til nye produkter.

100 % bærekraftig kjøkkenkonsept

Frem til nå har bærekraftsarbeidet vårt tatt utgangspunkt i kjøkkenets enkelte deler. Vi tenker på holdbarhet og god kvalitet allerede i designfasen og samarbeider med våre leverandører om f.eks. å bruke de riktige materialene, f.eks. sponplater eller lave bestikkinnsatser av plantefibre som kan gjenbrukes.

Men målet vårt er å utvikle et 100 prosent bærekraftig kjøkkenkonsept der bærekraften omfatter hele kjøkkenets livssyklus.

99 prosent av materialene våre skal kunne gjenvinnes

Et kjøkken består av et vell av materialer som skap, skuffer, dører, hengsler og benkeplater.

Både når det gjelder eksisterende og nye materialer, tenker vi i dag konsekvent på bærekraft og gjenbruk fra starten av. Og med det sier vi også at vår ambisjon er at 99 prosent av materialene våre skal kunne gjenvinnes i 2022.

For at produktene våre skal være bærekraftige, kunne gjenvinnes og ikke ødelegge naturen, bruker vi for eksempel bare plast som kan brukes på nytt.

Vi stiller de samme høye kravene til våre leverandører som vi gjør til oss selv. De må etterleve vår sustainability code of conduct og blir løpende vurdert på en rekke bærekraftsparametere som f.eks. hvor grønn energien de bruker i behandlingen er, hva miljøavtrykket på råvarene deres er og hvor mange arbeidsulykker de har hatt.

For oss handler ikke bærekraft om at forbrukerne ikke skal kunne bytte ut kjøkkenet, men om å ha omtanke for de materialene som velges. I våre kjøkken bruker vi tre som hovedmateriale, fordi det er CO2-nøytralt. Forklaringen er at trær tar opp CO2 fra luften når de vokser. Vi bruker bare sertifisert tre fra bærekraftige plantasjer, som garanterer at skogsdriften tar hensyn til skogens biologiske mangfold, og at menneskene som jobber i skogen er sikret utdannelse, sikkerhetsutstyr og en rettferdig lønn.

Innkjøp av sertifisert tre betyr at vi kun kjøper tre fra plantasjer der det plantes et nytt tre hver gang et annet felles.

Slik jobber vi med

bærekraftige materialer

Våre ambisjoner for bærekraft gjelder alle materialer, fra råvarer til overflatebehandling av dører og innredning av kjøkkenskap og skuffer. Og på hvert eneste område har vi satt ambisiøse mål.

Materialenes livssyklus gjør en forskjell

Vi er veldig glad i naturmaterialer, men i arbeidet med å ta et bærekraftig skritt hver dag har vi fått øynene opp for hvor viktig det er å se på materialenes livssyklus, dvs. den klima- og miljøpåvirkningen et gitt produkt har i løpet av livssyklusen fra vugge til grav.

Naturstein er f.eks. et naturlig materiale som vi gjerne bruker til benkeplatene våre, men her viser det seg at når behandlingen og spesielt transporten legges til materialets egenskaper, så påvirker naturstein miljøet mer enn laminatbenkeplater.

I et livssyklusperspektiv er transport generelt en vesentlig faktor som vi hele tiden jobber for å få gjort mer grønn. Og skritt for skritt undersøker vi den totale livssyklusen til alle materialene våre, slik at vi kan foreta en reell vurdering av materialene.

 

PRODUKSJON

Bærekraftige skritt i produksjonen

I jakten på en bærekraftig produksjon har vi tre fokuspunkter:

Større innsikt, mindre CO2

I løpet av de siste årene har vi investert millionbeløp i en moderne produksjon som har energieffektiv belysning og bruker 100 prosent grønn energi til selve produksjonen av kjøkken og oppvarming av bygninger.

Vi har investert i et nytt lakkanlegg, slik at vi nå bare sprøyter enkelte modeller for hånd i en egen kabin. Og vi har skiftet lakktype til en mer miljøvennlig vannbasert lakk, som har samme høye kvalitet som vår gamle lakk, men nesten ikke slipper ut noen skadelige stoffer.

For å finne ut hvordan et kjøkken påvirker miljøet gjennom hele levetiden, slik at vi bedre kan forstå de forskjellige fasene, har vi beregnet det totale CO2-avtrykket for hele levetiden for et standardkjøkken. Det gir oss en forståelse av hvordan kjøkkenet påvirker miljøet i de forskjellige livsfasene som utvinning, produksjon og transport.

Målet er at vi i 2022 skal ha redusert CO2-avtrykket med 50 % i forhold til i 2019. Og at vi i 2030 skal ha redusert 2022-utslippet med 50 prosent.

Avfallssortering og analyse av gjenbruket

Når det gjelder ressursoptimalisering, samarbeider vi med Stena Recycling for å ta nye, bærekraftige skritt. Vi sorterer avfallet og overskuddsproduksjonen helt konsekvent, slik at alle delene kan gjenvinnes – både emballasje, sponplatebiter eller kanter som er til overs.

Og så har vi sammen laget en analyse av gjenbruket som har gitt oss nye innsikter og en større forståelse for hvilke muligheter vi har for bedre å kunne gjenbruke materialene. Den har bl.a. resultert i at vi nå har beholdere som deler avfallet opp i papp, tre, metall osv. Det høres kanskje banalt ut, men vi har ikke gjort det før – og vi tror at hvert eneste grønne skritt teller.

Gode arbeidsforhold

Vi har et mål om null arbeidsulykker i 2022. I 2020 hadde vi to, så vi er ikke i mål ennå, men vi har et vedvarende fokus på å forbedre sikkerheten til medarbeiderne våre. Vi merker av transportveier i produksjonen og sikrer grundig opplæring og instruksjon i bruk av maskinene våre, da feil bruk kan være farlig.

Vi har dessuten investert mye i hjelpemidler som kan redusere tunge løft, slik at medarbeiderne våre f.eks. ikke trenger å snu seg mange ganger om dagen for å løfte en dør, men kan få hjelp av en robotarm. På samme måte vil vi investere i roboter som kan jobbe sammen med medarbeiderne for å utføre monotone manuelle arbeidsflyter, slik at medarbeiderne kan få hjelp til f.eks. løfting av tunge kjøkkendører eller pakking og lasting av bilene våre.

Og vi lager årlige risikoanalyser i produksjonsområdet i forhold til f.eks. helse, sikkerhet og brann.

Alt for å sikre at medarbeiderne våre fortsatt skal ha god helse etter flere tiår på arbeidsmarkedet.

TRANSPORT

På vei mot en grønnere transport

På transportområdet er målet å sikre en grønnere transport.

Dette gjør vi ved å måle CO2-utslippene og jobbe for å redusere miljøpåvirkningen ved transporten.

En grønnere transport kan også forbedres av en større utnyttelse av lasterommet i de kjøretøyene som frakter kjøkken ut til kundene. Vi laster bilene så fulle som mulig og har som mål at lastebilene ikke skal kjøre tomme tilbake. Men det er utfordrende for oss å utnytte lasterommet optimalt, fordi vi selger komplette skap til kundene, noe som betyr at vi ikke kan utnytte de siste kvadratcentimeterene.

Derfor ser vi også i andre retninger, for å kunne gjøre transporten vår enda mer bærekraftig. For eksempel undersøker vi om nye emballasjetyper kan bidra til at vi kan pakke bilene enda bedre. Og vi avventer erfaringene fra et prosjekt vedrørende el-drevet transport, som Ballingslov-konsernet, som vi er en del av, gjennomfører.

Men i begge tilfeller må vi – som alltid – veie fordeler og ulemper mot hverandre, slik at vi ikke går for en løsning som til syvende og sist er mindre grønn enn den vi går bort fra. Det er f.eks. ingen god idé å pakke inn kjøkkenene i papp i stedet for plast, hvis det betyr at produktene ikke når trygt frem til kundene. For da må vi kanskje produsere helt nye varer eller transportere de skadede delene frem og tilbake flere ganger. Vi samarbeider tett med våre transportører om hvordan de kan kjøre mer bærekraftig, for eksempel med biodrivstoff. Så vi henter inn kunnskap og innsikter samt tester før vi begynner å investere. Og når vi finner en fornuftig økonomisk løsning, går vi i gang med det neste bærekraftige skrittet på transportområdet.

 

KUNDER

Forbruk med omtanke

vi bidrar til en mer bærekraftig livsstil

For oss betyr bærekraft kvalitet, holdbarhet og tidløs design. Vi velger ikke de billigste, men noen av de beste materialene, slik at våre kjøkken kan holde i mange år. Levetiden til et JKE-kjøkken er typisk 15–20 år, men det kan også holde mye lenger.

Vi hjelper også kundene våre til å ta mer bærekraftige valg, slik at det blir lettere å forbruke med omtanke, f.eks. gir vi råd om valg av naturlige materialer og miljøvennlige hvitevarer.

I våre kjøkken har vi fokus på tre og naturlige materialer som setter et minimalt avtrykk på klimaet, og som også er bra for inneklimaet og akustikken i boligen. Trefronter i lamelldesign eller glatte dører fremstilt av linoleum, som er et mykt materiale, bidrar til bedre akustikk på kjøkkenet og dermed et mer behagelig inneklima. Og de naturlige materialene avgir ikke farlige stoffer, damp eller annet, fordi det ikke finnes kjemikalier i produktene våre, siden vi bruker vannbasert lakk og maling.

Hvitevarer, lys og avfallssortering kan også gjøre en forskjell for miljøet

En mer bærekraftig livsstil handler også om energivennlige hvitevarer, belysning og avfallssortering.

Vi veileder om hvordan kundene f.eks. kan velge kjøleskap med spesielle kjølesoner som sikrer lengre holdbarhet på matvarene og dermed reduserer matsvinn. På samme måte hjelper vi deg med å velge oppvaskmaskiner med energispareprogram eller LED-belysning på kjøkkenet, som er det mest energivennlige lyset som finnes.

Vi har også designet et fleksibelt avfallssystem på kjøkkenet med plass til flere søppelbøtter, som letter den nødvendige avfallssorteringen, alt etter hvordan man sorterer i den enkelte kommune eller det enkelte land.

Vi har f.eks. et EU-godkjent miljøspann for matavfall som er ventilert hele veien rundt med hull og små forhøyninger i bunnen, som er spesielt utviklet for matavfall. Designen gjør at matavfallet komposterer på riktig måte i stedet for å ligge i en tett bøtte med flat bunn og råtne.

Bli kvitt det gamle kjøkkenet så bærekraftig som mulig

Vårt mål er å bli flinkere til å veilede kundene om hvordan de kan bli kvitt det gamle kjøkkenet på en mest hensiktsmessig måte. Vi oppfordrer kundene våre til å selge eller gi bort sitt gamle kjøkken til andre som kan bruke hele eller deler av det, slik at materialene lever lengst mulig.

I tillegg ønsker vi å gi veiledning om hvordan et gammelt kjøkken kan demonteres, slik at hengsler, tre og annet blir sortert og gjenbrukt så bærekraftig som mulig. På den måten kan kundene fjerne kjøkkenet på en miljøvennlig måte og bruke et nytt med omtanke.

GJENBRUK

Helt ny avfallsordning sikrer optimal gjenbruk av avfall

I samarbeid med Stena Recycling, som er Nordens største gjenvinningsvirksomhet, har vi startet en helt ny avfallsordning ved fabrikken vår.

Tidligere ble avfallet fra fabrikken samlet i store containere og fjernet flere ganger i uken, men fra i år sorteres avfallet etter materialtype og gjenbruk.

Det betyr at papir og papp sorteres, samles og gjenvinnes. Vi bruker årlig ett tonn kopipapir, som bl.a. brukes til å holde orden på alle bestillingene. Det hjelper på miljøregnskapet at dette papiret gjenvinnes.

 

 

Vi tar oss også av plast, lakk, restavfall, paller og emballasje

Men også når det gjelder plast, restavfall, paller og emballasje, sorterer og gjenvinner vi.

Plastavfallet sorteres først, og deretter monteres og gjenvinnes all gjenbrukbar plast. Enkelte plastelementer – som de tykke stripsene som sitter rundt skapdelene våre – er for dyre å gjenbruke, og blir destruert.

All overflødig lakk og maling i hele lakkanlegget samles opp og blir kjørt til forsvarlig destruksjon.

Dessuten samler vi det brennbare restavfallet og komprimerer det på fabrikken vår. Sammen med resten av sorteringen reduserer det avfallsmengden så mye at vi nå bare tømmer containere og fjerner avfall på fabrikken mindre enn én gang i måneden i stedet for flere ganger i uken. På den måten sparer vi mye CO2 på transport av avfallet.

Vi gjenbruker også de pallene som vi tar med i retur når vi er ute hos kundene med et nytt kjøkken. Dessuten tar vi med oss emballasjeplasten tilbake og sørger for at den blir gjenbrukt sammen med plast fra fabrikken.

Med alle disse tiltakene sikrer vi i så stor grad som mulig et sirkulært og bærekraftig avtrykk. Det gjør vi av hensyn til samfunnet rundt oss, medarbeiderne våre og kundene våre. Og så er det en del av vårt DNA å fokusere på miljøet. JKE er eid av Ballingslöv-konsernet, som igjen er eid av Stena-konsernet. Stena Recycling er bygd opp rundt gjenvinning av materialer.

 

PEOPLE

Lojale medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er alfa og omega

Lojale medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er fundamentet for å lage snekkerprodukter av høy kvalitet til rett tid.

Derfor ønsker vi å være en attraktiv arbeidsplass, som legger vekt på høy trivsel for medarbeiderne våre, og som tar samfunnsansvar i lokalmiljøet – ikke minst for å kunne tiltrekke oss nye medarbeidere.

En indikator på et godt arbeidsmiljø er medarbeidertilfredshet, der vår ambisjon er at minst 80 prosent av medarbeiderne skal synes at JKE er et godt sted å jobbe. Her bruker vi den internasjonale målemetoden Great Place To Work (GPTW), som bygger på mer enn 30 års forskning og erfaringer med å skape gode arbeidsplasser over hele verden.

De siste årene har det vært en markant forbedring i medarbeidertilfredsheten, og i 2020 syntes 82 prosent av medarbeiderne at JKE er et veldig bra sted å jobbe. Derfor er vi klare for å øke målet ytterligere og være enda mer ambisiøse i forhold til arbeidsmiljøet.

 

Helse og sikkerhet – sammen

For medarbeiderne er fellesskap, helse og sikkerhet noe av det som gir arbeidsglede.

Vi prøver å løfte fellesskapet, helsen og sikkerheten blant medarbeiderne våre, og det gjør vi på flere måter.

Vi lager sosiale arrangementer i bl.a. sommerferien, julen og ved jubileer, og dette styrker samholdet. Og vi arrangerer DHL-stafetten, som er et firmaarrangement som både er sosialt og sunt.

Vi har office-fit for medarbeiderne, noe som sørger for at det er naturlig å bevege seg i løpet av dagen. Hver dag kl. 12 arrangeres det dessuten fem minutters bevegelsestrening for medarbeiderne i administrasjonen.

 

Ergonomi og sikkerhet i fokus

På fabrikken har vi fokus på ergonomi og sikkerhet. Vi investerer i hjelpemidler og roboter som sikrer bedre arbeidsstillinger og -miljø for medarbeiderne. Vi sikrer grundig opplæring og instruksjon i bruken av maskinene våre.

Også utdannelse generelt er viktig for medarbeidertilfredsheten. Vi har mye fokus på å løfte kompetansen hos våre medarbeidere, og vi utdanner medarbeidere etter behov når de har behov for mer opplæring eller et jobbsertifikat som dokumenterer ferdighetene.

Samfunnsansvar i lokalmiljøet

Det er viktig for oss å bevare og skape nye arbeidsplasser på Nordjylland. Derfor har vi en ambisjon om å sikre lokal produksjon, og derfor har vi også tatt inn flere produkter på vår egen fabrikk. Våre nye signaturprodukter, Nature-lamellfronter og Woodlands-fronten, er produsert på vår egen fabrikk, der vi nå både kan produsere linoleums-, laminat- og trefronter. De ble tidligere produsert andre steder.

For å kunne bevare arbeidsplasser på Nordjylland samarbeider vi med det lokale jobbsenteret om å sysselsette læringer, personer med redusert arbeidsevne m.fl. Gjennom mer enn 20 år har vi samarbeidet med det lokale jobbteamet for å sikre arbeid til personer på kanten av arbeidsmarkedet. De løser en rekke oppgaver for oss, som å legge hengsler og hyllebærere i poser. Alle er en del av helheten, og alle skal bidra.

Vår varslertjeneste

Vår langsiktige suksess er bygd på at vi gjør forretninger på en rettferdig og etisk måte. Dette er beskrevet i våre etiske retningslinjer. Hvis du har mistanke om en alvorlig forseelse som ikke er i samsvar med retningslinjene, er det viktig at du sier fra. Varsling hjelper oss med å forhindre eller rette opp ting som er feil. Du må ikke ha bevis mistanken din, men all varsling må gjøres i god tro.

Klikk her for å sende inn en varslerrapport, eller skriv inn følgende adresse i nettleseren din: https://report.whistleb.com/ballingslovinternationalSe følgende for å få flere opplysninger:

Vårt varslingssystem er et lukket system levert av en uavhengig, ekstern tredjepart, WhistleB Whistleblowing Center AB (“WhistleB”). Systemet er helt uavhengig av vårt intranett og vår nettside. Alle meldinger er krypterte. For å sikre avsenderens anonymitet, lagrer ikke WhistleB IP-adresser eller andre metadata.

Snakk med en kjøkkenarkitekt

Du har dine tanker og ønsker for det nye kjøkkenet ditt. Kjøkkenarkitektene våre har erfaringen som skal til for å sikre at virkeligheten blir nøyaktig slik du drømmer om. Hvorfor ikke møtes over en kopp kaffe og komme videre i prosessen? Det er helt uforpliktende, men vel verdt tiden det tar.