Vår varslertjeneste

Vår langsiktige suksess er bygd på at vi gjør forretninger på en rettferdig og etisk måte. Dette er beskrevet i våre etiske retningslinjer. Hvis du har mistanke om en alvorlig forseelse som ikke er i samsvar med retningslinjene, er det viktig at du sier fra. Varsling hjelper oss med å forhindre eller rette opp ting som er feil. Du må ikke ha bevis mistanken din, men alle anmeldelser må gjøres i god tro.

Klikk her for å sende inn en varslerrapport, eller skriv inn følgende adresse i nettleseren din: https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Se følgende for å få flere opplysninger:

Vårt varslingssystem er et lukket system levert av en uavhengig, ekstern tredjepart, WhistleB Whistleblowing Center AB (“WhistleB”). Systemet er helt uavhengig av vårt intranett og vår nettside. Alle meldinger er krypterte. For å sikre avsenderens anonymitet, lagrer ikke WhistleB IP-adresser eller andre metadata.