Vår visselblåsningstjänst

Vår långsiktiga framgång bygger på att vi bedriver vår verksamhet på ett rättvist och etiskt sätt. Detta beskrivs i vår uppförandekod. Om du misstänker en allvarlig oegentlighet som inte överensstämmer med uppförandekoden är det viktigt att du informerar oss om detta. Visselblåsning ger oss möjlighet att förebygga eller rätta till saker som är felaktiga. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla rapporter måste göras i god tro.

Klicka här för att skicka en visselblåsarrapport eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

För mer information, se:

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Center AB (”WhistleB”). Systemet är helt oberoende av vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa avsändarens anonymitet sparar WhistleB inte IP-adresser eller andra metadata.