Cookie- och integritetspolicy

Inledning
När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om dig som är relevanta för att vi ska kunna anpassa och förbättra det innehåll som visas på webbplatsen. Om du inte vill att sådana uppgifter samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och sluta att använda webbplatsen. Nedan finns en fördjupad beskrivning av vilka uppgifter som samlas in och för vilka ändamål samt vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies
På webbplatsen används så kallade cookies, små textfiler som sparas på din enhet (dator, surfplatta, mobil m.m.). Syftet är att känna igen din enhet, komma ihåg dina inställningar, mäta trafiken, sammanställa statistik och visa innehåll och annonser anpassade för just dig. En cookie kan innehålla text, siffror eller datum, men däremot inga personuppgifter, och kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Du kan radera eller blockera cookies. Instruktioner hittar du här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan du få se annonser som är mindre relevanta för dig, och de kan även visas oftare. Det finns dessutom risk för att webbplatsen inte fungerar optimalt och att du inte längre kan få tillgång till en del av dess innehåll.

Cookies från tredje part
Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Google Analytics använder cookies för att analysera användarnas beteende på webbplatsen och för att ta fram statistik. Vi utnyttjar denna statistik för att göra webbplatsen mer användarvänlig.

På webbplatsen sparas även cookies från Google. De används för riktad annonsering som bedöms vara mest relevant för dig baserat på innehållet på de sidor du besöker och tidigare har besökt. Observera att målinriktning även görs på andra webbplatser utöver denna.

Cookies från Google Adwords gör det möjligt att följa effekten av annonser som visas på Google i samband med sökningar. Vi vill med hjälp av sökningar göra vår annonsering mer relevant, och med hjälp av cookies går det att se om användaren har kommit fram till den sida, produkt eller information som eftersöktes.

 

Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är alla slags uppgifter som i olika utsträckning kan kopplas till dig. När du använder vissa tjänster och visst innehåll på vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal uppgifter av detta slag. Detta gör vi om du beställer en katalog på webbplatsen, bokar möten, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar eller registrerar dig som användare eller abonnent.

Vi samlar in och behandlar normalt följande typer av uppgifter: ett unikt ID för och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv uttryckligen samtycker till detta och själv lägger in uppgifterna behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress och postadress. Detta sker normalt i samband med att du börjar prenumerera på nyhetsbrev, bokar ett möte och/eller beställer en katalog.

Personuppgifter när du börjar prenumerera på nyhetsbrev
Vi skickar endast nyhetsbrev till mottagare som själva har valt att prenumerera och därför registrerat sig. Om du har mottagit vårt nyhetsbrev utan att först ha samtyckt till detta kan det bero på att någon du känner har vidarebefordrat nyhetsbrevet till dig. Vi sparar dina uppgifter i en databas på en säker server. Det är endast JKE:s webbansvarige i samarbete med en extern samarbetspartner som har tillgång till dina uppgifter. Vi garanterar att vi inte lämnar ut eller säljer din e-postadress eller dina personuppgifter till andra företag. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet via länken längst ned i e-postmeddelandet.

Personuppgifter vid bokning av möte
Om du bokar ett möte på webbplatsen överlämnas dina uppgifter till närmaste JKE-butik eller till den JKE-butik du har valt. När mötet har registrerats hos butiken eller genomförts kommer personuppgifterna att raderas från webbplatsen. Uppgifterna finns dock kvar i avidentifierat format så att de kan användas för statistiska ändamål.

Personuppgifter vid beställning av katalog
Om du beställer en katalog på webbplatsen och godtar att en konsult kontaktar dig kommer dina uppgifter att överlämnas till närmaste JKE-butik. Butiken har därmed möjlighet att göra en uppföljning och omedelbart därefter ta kontakt med dig. När katalogen har skickats iväg raderas dina personuppgifter från webbplatsen. Uppgifterna finns dock kvar i avidentifierat format så att de kan användas för statistiska ändamål.

Säkerhet
Enligt dataskyddsförordningen ska dina personuppgifter förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer dit åtkomsten är mycket begränsad. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som ska förhindra oavsiktlig eller olaglig radering, offentliggörande, förlust, försämring eller ändring av dina personuppgifter samt förhindra att de kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte
Personuppgifterna används framför allt för att utföra den tjänst som uppgifterna samlats in i samband med, t.ex. för att översända ett nyhetsbrev. Dessutom används uppgifterna för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig. Därutöver använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringstid
Uppgifterna lagras under den tid som lagen medger, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Tidsperioden beror på vilken typ av uppgift det gäller och varför den lagras. Det går därför inte att ange någon generell tidsgräns för när uppgifter raderas.

Överlämning av personuppgifter
Data om hur du använder webbplatsen, vilka annonser du får se och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön, ålderssegment m.m. överlämnas till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredjeparter detta handlar om i avsnittet ”Cookies från tredje part” ovan. Uppgifterna används för riktad annonsering och statistik.

Vi använder dessutom vissa tredjeparter för lagring (webbhotell) och behandling av data (IProspect). De behandlar uteslutande uppgifterna på uppdrag av oss och får inte använda dem för egna ändamål.

Personuppgifter som namn, e-post m.m. kommer endast att överlämnas till annan part om du har gett ditt medgivande. Vi anlitar endast databehandlare i EU eller i länder som har kapacitet att skydda dina uppgifter i tillräcklig utsträckning.

Insyn och klagomål
Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan dessutom när som helst invända mot att dina personuppgifter används. Du kan även återta ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om dina behandlade personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Kontakta oss i så fall via denna adress: info@jke-design.dk. Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datatilsynet (alternativt svenska Datainspektionen).

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:
JKE Design A/S
Gl. Klæstrupvej 75
DK - 9740 Jerslev, Danmark
Telefon: +45 96 46 82 00
E-post: info@jke-design.dk