Elprodukter

Popup-eluttaget är en innovativ lösning för att minska röran och kaoset som sladdar och uttag lätt ger upphov till. Det är en typ av uttag som kan döljas i bänkskivan och poppas upp när det behövs, och är därför ett praktiskt sätt att ansluta elapparater på. Med ett popup-eluttag finns det ingen anledning att ha kablar hängande runt eller under bänkskivorna, vilket kan skapa förvirring och potentiella faror. Uttaget kan enkelt döljas i bänkskivan och syns bara när det behövs.

Antal produkter 1