Hitta butik

Sjældent at se så stor fremgang i medarbejdertilfredshedsom hos JKE

Ny ledelse og fire måneders intensivt arbejde med at løfte medarbejdertilfredshe-den hos JKE i Nordjylland giver pote. 100 pct. af medarbejderne har deltaget i ny Great Place to Work-måling, hvor der er fremgang på alle 59 spørgsmål om trivsel. 

 

Alle deltog – tilfredsheden steg

02-07-2018

Det er yderst sjældent, at vi ser virksomheder, der gør så stort et fremskridt på medarbejdertilfredsheden over så kort tid, som tilfældet er i JKE,” siger Liselotte Sloth Jensen. Hun er direktør for Great Place to Work i Danmark. Det er en organisation, som måler og analyserer medarbejdertilfredsheden i virksomhederne både herhjemme og internationalt.

Hos den nordjyske køkkenproducent JKE i Jerslev har en ny direktør, Claus Beier, og en ny ledergruppe sammen med medarbejderne sat sig for at gøre JKE til en meget bedre arbejdsplads. Målet er, at virksomheden holder på sine dygtige medarbejdere og får de bedste muligheder for at tiltrække fremtidens medarbejdere.

Ledelse og medarbejdere har gennem fire måneder arbejdet intensivt med at styrke medarbejdertilfredsheden – en række initiativer er sat i søen for at forbedre trivslen i hverdagen. Og så kom dagen, hvor medarbejderne gav JKE karakterer i en Great Place to Work-analyse. Resultatet var, at alle 100 medarbejdere deltog i analysen, der var fremgang på alle spørgsmål om trivsel, og medarbejdertilfredshed steg samlet set med 21 procentpoint. På et enkelt spørgsmål om at være god til at fejre særlige begivenheder var der en stigning på 45 procentpoint. På spørgsmålet om, hvorvidt JKE er et godt sted at arbejde, steg tilfredsheden med 38 procentpoint i forhold til sidste år.

JKE er et strålende eksempel på, at det er muligt at øge medarbejdertilfredsheden markant på ganske kort tid, hvis man gør en stor indsats og sætter trivsel højt på dagsordenen, som Claus Beier og hans ledergruppe har gjort det. Eksempelvis er sket en stigning på godt 30 procentpoint med hensyn til, at medarbejderne vurderer, at ledelsen er imødekommende og let at tale med. Det er et udtryk for, at medarbejderne føler sig hørt og set, og det bidrager i høj grad til en grundlæggende arbejdsglæde,” siger Liselotte Sloth Jensen og kommer med et anonymt citat fra en medarbejder i analysen: ”Jeg ser positivt på fremtiden, nu hvor vi har fået en direktør, der har fokus på det sociale og samtidigt har fokus på, hvor JKE skal bevæge sig hen fremadrettet.” 

Nu bliver der lyttet

Tillidskvinde hos JKE, Erika Lange, siger: ”Vi har været gennem mange ledelsesskift, og nu har vi fået en ledelse, der prioriterer, at JKE er en rigtig god arbejdsplads. Vi har fået en direktør og en ledergruppe, der lytter til os. Det giver tillid og engagement. Det mærker vi i hverdagen, og det viser sig hurtigt i form af højere medarbejdertilfredshed.

Hvordan bliver det bedre?

Erika Lange og kollegerne blev involveret i at øge trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderne blev opfordret til at komme med forslag til forbedringer. Eksempelvis er kantinen blev sat i stand, der er sat fokus på sociale arrangementer, som bidrager til fællesskabsfølelsen, og der er blevet skuet meget op for den interne kommunikation.

Det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at der er handling bag ordene, når ledelsen taler om forandringer – både når det handler om holdninger og handlinger. Eksempelvis får vi nu meget mere at vide om, hvad der sker i JKE, og hvilke planer der er for fremtiden. Vi har en ledelse, som vil os og klart viser det. Det giver tillid. Derfor forventer jeg også, at vi får en endnu stærkere måling om et år,” siger Erika Lange.

God trivsel er den lige vej til resultater

Claus Beier, som har været direktør i JKE siden september 2017, siger om arbejdet med at skabe høj medarbejdertilfredshed: ”Det er utroligt positivt, at det er gået så stærkt fremad med trivslen i JKE på så kort tid. Vi hviler imidlertid ikke på laurbærrene. Jeg tror på, at vi sammen kan skabe endnu højere medarbejdertilfredshed. Glade medarbejdere er den lige vej til glade kunder, et ry som en fantastisk arbejdsplads, hvor mange gerne vil arbejde, bedre effektivitet og udvikling af endnu flere spændende produkter. Det er den gode spiral, vi har sat gang i, og den skal vi udvikle på. Det giver ikke bare mening for den enkelte – det giver mening hele vejen rundt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Claus Beier, adm. dir. i JKE, tlf.: 29 23 12 27, mail: clabe@jke-design.dk

og

Liselotte Sloth Jensen, direktør for Great Place to Work i Danmark,
tlf.: 28 10 08 49, mail:  Liselotte.Jensen@greatplacetowork.com

Foto: Ny ledelse og fire måneders intensivt arbejde med at løfte medarbejdertilfredsheden hos JKE i Nordjylland har givet pote i den nordjyske køkkenvirksomhed. Her ses Claus Beier, administrerende direktør i JKE, og tillidskvinde Erika Lange, som arbejder sammen med de øvrige medarbejdere om god trivsel.