Bæredygtighed, holdbarhed og snedkerkvalitet

Det er vores mål, at vi allerede i 2022 har reduceret et køkkens samlede CO2-aftryk med 50% ift. 2019, og at vi i 2030 har reduceret yderligere med 50% ift. 2022. Du kan læse bæredygtighed rapporten her.

Vores arbejde med bæredygtighed

I vores daglige arbejde med bæredygtighed tager vi udgangspunkt i processen fra designet af køkkenet til den færdige levering af et nyt køkken til vores kunder.

Inden for hvert område i cirklen har vi fokus på tre hovedområder, når vi arbejder med bæredygtighed:

 1. mindske miljøpåvirkning
 2. styrke menneskers sundhed og velvære
 3. fremme respektfuld forretningsetik

Sådan gør vi

Sådan arbejder vi med at mindske miljøpåvirkningen
 • Vi har skiftet til grøn energi, således at vi nu producerer på 100% grøn energi på fabrikken
 • Vi har taget alle PVC-folielåger ud af vores sortiment, da vi ikke ønsker at sætte nyt plastic i verden, som ikke kan genanvendes.
 • Vi introducerer løbende nye køkkenserier baseret på træ og naturlige materialer, som optager og lagrer CO2 samtidig med, at det er fornybart, ved at plante nye træer. Træet kommer fra bæredygtige europæiske skove.
 • Vi har skiftet til en grønnere vandbaseret maling, hvor mængden af organiske opløsningsmidler er reduceret med 90 pct., samtidig med at kvaliteten i malingen bevares.
 • Vi optimerer vores egen genanvendelse, så vi sorterer vores eget affald så bæredygtigt som muligt
 • Vi arbejder kontinuerligt med, hvordan transporten fra fabrik til forbruger kan blive så bæredygtig som muligt
Sådan arbejder vi med at styrke menneskers sundhed og velvære
 • Vi skaber rum, der er rare at være i – ved at trække naturen ind i boligen, usunde kemikalier ud af vores produkter, og udvikle produkter der er gode for akustikken, behageligt lys osv.
 • Vi introducerer endnu flere bæredygtige materialer i vores køkkener som f.eks. linoleum og plantefiber-materialet Organiq, der optager mere CO2, end det afgiver
 • Vi højner sikkerheden på vores fabrik og minimerer ulykker
 • Vi arbejder vedvarende med at begrænse manuelt arbejde, der slider på kroppen
 • Vi har en ambition om plus 80% medarbejdertilfredshed
 • Vi engagerer praktikanter og fleksjobbere fra lokalområdet
 • Vi fortsætter det gode samarbejde med lokale jobteams og inkluderer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
Sådan arbejder vi med at fremme respektfuld forretningsetik
 • Vi har udfærdiget et adfærdskodeks som alle medarbejdere accepterer og efterlever, for at fremme ærlighed og engagement og for at bekæmpe diskrimination og bestikkelse
 • Vi arbejder med ansvarligt indkøb, og alle vores leverandører accepterer og efterlever adfærdskodeks omhandlende både miljøaspekter, arbejdsforhold, menneskerettigheder, forretningsetik og antikorruption.
 • Vi kommunikerer transparent, - er åben, ærlige og faktabaserede i vores kommunikation
 • Vi har etableret et Whistleblower system, så alle kan rapportere alvorlige forseelser eller uhensigtsmæssig adfærd her

Sunde investeringer og høj kvalitet

Uanset hvor i cirklen, vi arbejder, tager vi små, bæredygtige skridt hver eneste dag. Og vi investerer, når det giver mening.

F.eks. har vi med en fornuftig investering udskiftet vores energiforbrug til grøn energi, idet vores energi kommer fra vind-, vand- og solenergi, ligesom opvarmningen af hele fabrikken sker med biogas.

Vi har udskiftet vores lak, da de miljøvenlige lakprodukter var blevet så gode, at vi ikke går på kompromis med vores kvalitet ved at skifte vores traditionelle lak ud. Og derfor giver det mening at investere i et nyt lakanlæg, så vi kan bruge en ny miljøvenlig lak næsten uden opløsningsmidler.

Vi investerer også i arbejdsmiljøet. Bl.a. har vi fået robotter på vores fabrik, så medarbejderne bliver belastet mindre, når de skal løfte en spånplade, rejse et skab eller flytte en låge.

Vores råmateriale er spånplader, der er fremstillet af genanvendt træ for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Et køkken baseret på træ har lang holdbarhed, og det er sund fornuft og til stor glæde for jorden og forbrugerne, at vi laver så gode produkter, at man ikke har lyst til at smide dem væk – de kan bruges år efter år med et nordisk design, der er nyt og klassik på samme tid.

Design

Når vi designer nye køkkener, tænker vi konsekvent bæredygtighed ind fra begyndelsen, herunder også hvordan vi kan forlænge køkkenets levetid. Vi vil aldrig lancere produkter, som ikke er bæredygtige, eller som skader naturen eller indeklimaet i de hjem, hvor vores snedkerkøkkener lever i mange år.

Derfor tænker vi både i bæredygtig innovation, design, levetid og materialevalg – f.eks. hvordan vi undgår eller reducerer farlige kemikalier. Eksempelvis har vi netop investeret i et miljøvenligt lakanlæg.

Vi begynder også at tænke mere i cirkulært design, så vores produkter bliver designet på en måde, der gør, at materialerne senere kan skilles ad og genanvendes. I en skuffe skal hængslerne i metal f.eks. kunne skilles fra fronten i træ for at kunne blive brugt igen.

Det er vores ambition at blive bedre til at hjælpe vores kunder med, hvordan de bedst muligt bortskaffer vores køkkener på en bæredygtig måde.

99% Genanvendelse i 2022

I 2022 er det vores mål, at 99 pct. af vores produkter kan genanvendes. Og allerede nu er vi godt på vej, eftersom 97 pct. af vores produkter i dag kan genanvendes, dvs. blive brændt eller omforarbejdet og brugt igen til f.eks. nye spånplader.

Men vores ambitioner stopper ikke her. I 2030 sigter vi efter, at i 95 pct. af vores produkter kan materialerne genvindes, så køkkenets gode materialer kan geninvindes for at fremstille nye produkter.

100% Bæredygtigt køkkenkoncept

Indtil nu har vores bæredygtighedsarbejde taget udgangspunkt i køkkenets enkelte elementer. Vi tænker den langtidsholdbare og gode kvalitet ind i designfasen og samarbejder med vores leverandører om f.eks. at bruge de helt rigtige materialer, f.eks. spånplader eller lave bestikindsatse af plantefibre, der kan genanvendes.

Men det er vores mål at udvikle et 100 pct. bæredygtigt køkkenkoncept, hvor bæredygtigheden omfatter hele køkkenets livscyklus.

99 pct. af vores materialer skal kunne genanvendes

Et køkken består af et væld af materialer som skabe, skuffer, låger, hængsler og bordplader.

Både når det gælder eksisterende og nye materialer, tænker vi i dag konsekvent bæredygtighed og genanvendelse ind fra begyndelsen. Og med det siger vi også, at vores ambition er, at 99 pct. af vores materialer skal kunne genanvendes i 2022.

Når vores produkter skal være bæredygtige, genanvendelige og ikke må ødelægge naturen, bruger vi eksempelvis kun plastik, som kan bruges igen.

Vi stiller de samme høje krav til vores leverandører, som vi gør til os selv. De skal efterleve vores sustainability code of conduct og bliver løbende vurderet på en række bæredygtighedsparametre som f.eks.: hvor grøn er den energi, de bruger i deres forarbejdning, hvad er miljøaftrykket på deres råmaterialer, og hvor mange arbejdsulykker har de?

For os handler bæredygtighed ikke om at forbrugerne skal fravælge at skifte køkken, men om at have omtanke for de materialer, man vælger. I vores køkkener bruger vi træ som primært materiale, fordi det er CO2-neutralt. Forklaringen er, at træer optager Co2 fra luften, mens de vokser. Vi bruger kun certificeret træ, der kommer fra bæredygtige plantager med garanti for, at skovdriften tager hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Indkøb af certificeret træ betyder, at vi kun køber træ fra plantager, hvor der bliver plantet et nyt træ, hver gang et andet fældes.

Sådan arbejder vi med

bæredygtige materialer

Vores ambitioner for bæredygtighed gælder alle materialer lige fra råvarer over overfladebehandling af låger til indretning af køkkenskabe og skuffer. Og på hvert eneste område har vi sat ambitiøse mål.

Materialernes livscyklus gør en forskel

Vi er forelskede i naturmaterialer, men i arbejdet med at tage et bæredygtigt skridt hver dag, har vi fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at kigge på materialernes livscyklus, dvs. den klima- og miljøpåvirkning som et givent produkt har i løbet af sin livscyklus fra vugge til grav.

Natursten er f.eks. et naturligt materiale, som vi gerne vil bruge til vores bordplader, men her viser det sig, at når forarbejdningen og særligt transporten lægges oveni i materialets egenskaber, så påvirker natursten miljøet mere end laminatbordplader.

I et livscyklusperspektiv er transport generelt en væsentlig faktor, som vi hele tiden arbejder på at få gjort mere grøn. Og skridt for skridt undersøger vi alle vores materialers samlede livscyklus, så vi kan lave en reel vurdering af materialerne.

 

PRODUKTION

Bæredygtige skridt i produktionen

I jagten på en bæredygtig produktion har vi tre fokuspunkter:

Større indsigt, mindre CO2

Gennem de senere år har vi investeret millionbeløb i en moderne produktion, som har energieffektiv belysning og bruger 100 pct. grøn energi til selve produktionen af vores køkkener og opvarmningen af vores bygninger.

Vi har investeret i nyt lakanlæg, så vi nu kun håndsprøjter enkelte modeller i en kabine. Og vi har skiftet laktype til en mere miljøvenlig vandbaseret lak, der har samme høje kvalitet som vores gamle lak, men næsten ikke udleder nogle skadelige stoffer.

For at blive klogere på, hvordan et køkkens miljøpåvirkning er i hele dets levetid, så vi bedre kan sætte ind i de forskellige faser, har vi beregnet et standardkøkkens samlede CO2-aftryk i dets levetid. Det giver os en forståelse af, hvordan køkkenet påvirker miljøet i de forskellige livsfaser som udvinding, produktion og transport.

Det er vores mål, at vi i 2022 har reduceret vores CO2-aftryk med 50 pct. ift. 2019. Og at vi i 2030 kan have reduceret 2022-udledningen med 50 pct.

Affaldssortering og genbrugsanalyse

Når det gælder ressourceoptimering, arbejder vi sammen med Stena Recycling om at tage nye bæredygtige skridt. Vi sorterer vores affald og overskudsproduktion helt konsekvent, så alle dele kan genanvendes – både emballage, spånpladestykker eller kanter, der er til overs.

Og så har vi sammen lavet en genbrugsanalyse, der har givet os nye indsigter og en større forståelse for, hvilke muligheder vi har for bedre at kunne genanvende materialerne. Den har bl.a. mundet ud i, at vi nu har containere, der deler affaldet op i pap, træ, metal etc. Det lyder måske banalt, men det har vi ikke gjort før – og vi tror, at hvert eneste grønne skridt tæller.

Gode arbejdsforhold

Vi har et mål om nul arbejdsulykker i 2022. I 2020 havde vi to, så vi er ikke i mål endnu, men vi har et vedvarende fokus på at forbedre sikkerheden for vores medarbejdere. Vi afmærker transportveje i produktionen og sikrer grundig oplæring og instruktion i brugen af vores maskiner, som forkert brugt kan være farlige.

Vi har desuden investeret massivt i hjælpemidler, der kan reducere tunge løft, så vores medarbejdere f.eks. ikke skal vende sig mange gange om dagen for at løfte en låge, men kan få hjælp af en robotarm. På samme måde vil vi investere i robotter, der kan samarbejde med medarbejderne om at udføre ensformige manuelle arbejdsgange, så medarbejderne bliver aflastet, når de f.eks. løfter tunge køkkenlåger eller pakker og laster vores biler.

Og vi laver årlige risikoanalyser i produktionsområdet ift. f.eks. sundhed, sikkerhed og brand.

Alt sammen for at sikre, at vores medarbejdere kan være årtier på arbejdsmarkedet og stadig have et godt helbred.

TRANSPORT

På vej mod en grønnere transport

På transportområdet er målet for os at sikre en grønnere transport.

Det gør vi ved at måle på vores CO2-udledning og hele tiden arbejde på at reducere miljøpåvirkningen ved den transport, vi har.

En grønnere transport kan også hjælpes på vej af en høj udnyttelse af lastrummet i de køretøjer, der fragter vores køkkener ud til kunderne. Vi pakker bilerne med mindst mulig spildplads og sigter mod, at lastbilerne ikke kører tomme på returvejen. Men det er udfordrende for os at udnytte lastrummet optimalt, fordi vi sælger samlede skabe til kunderne, hvilket gør, at vi ikke kan udnytte de sidste kvadratcentimeter.

Derfor kigger vi også i andre retninger for hele tiden at lægge et ekstra bæredygtigt lag på vores transport. F.eks. undersøger vi, om nye emballagetyper kan gøre, at vi kan pakke bilerne mere optimalt. Og vi afventer erfaringerne fra et projekt vedrørende eldrevet transport, som Ballingslov-koncernen, som vi er en del af, gennemfører.

Men i begge tilfælde skal vi – som altid – afveje fordele og ulemper, så vi sikrer, at vi ikke går efter en løsning, som i sidste ende er mindre grøn end udgangspunktet. F.eks. nytter det jo ikke noget, at vi vælger at emballere køkkenerne i pap i stedet for plast, hvis det betyder, at produkterne ikke når sikkert frem til kunderne. For så skal vi måske producere helt nye varer eller transportere de beskadigede dele frem og tilbage flere gange. Vi arbejder tæt sammen med vores transportører om hvordan de kan køre mere bæredygtigt med eksempelvis biobrændsel. Så vi indsamler viden og indsigter samt tester, inden vi begynder at investere. Og når det bliver en fornuftig økonomisk løsning, går vi i gang med at tage det næste bæredygtige skridt på transportområdet.

 

KUNDER

Forbrug med omtanke

vi hjælper til en mere bæredygtig livsstil

For os er bæredygtighed lig med kvalitet, holdbarhed og tidløst design. Vi vælger ikke de billigste, men nogle af de bedste materialer, så vores køkkener kan holde i mange år. Levetiden for et JKE-køkken er 15-20 år, men det kan sagtens holde meget længere.

Vi hjælper også kunderne til mere bæredygtige valg, så det bliver nemmere at forbruge med omtanke, f.eks. rådgiver vi om valg af naturlige materialer og miljøvenlige hårde hvidevarer.

I vores køkkener har vi fokus på træ og naturlige materialer, som sætter et minimalt aftryk på klimaet, men også er godt for indeklima og akustikken i hjemmet. Trælåger i lameldesign eller glatte låger fremstillet af linoleum, som er et blødt materiale, hjælper til bedre akustik i køkkenet og dermed et mere behageligt indeklima. Og så afgiver de naturlige materialer ikke farlige stoffer, dampe eller andet, fordi der ingen kemikalier er i vores produkter, eftersom vi bruger vandbaseret lak og maling.

Hvidevarer, lys og affaldssortering kan også gøre en miljøforskel

En mere bæredygtig livsstil handler også om energivenlige hvidevarer, belysning og affaldssortering.

Vi guider til, hvordan kunderne f.eks. kan vælge køleskabe med specielle kølezoner, der sikrer længere holdbarhed på fødevarerne og dermed mindsker madspild. På samme måde hjælper vi til at vælge opvaskemaskiner med energispareprogrammer eller LED-belysning i køkkenet, som er det mest energivenlige lys, der findes.

Vi har også designet et fleksibelt affaldssystem til køkkenet med plads til flere affaldsspande, der letter den nødvendige affaldssortering alt efter, hvordan man sorterer i den enkelte kommune eller det enkelte land.

F.eks. har vi en EU-godkendt miljøspand til madaffald, som er ventileret hele vejen rundt med huller og små forhøjninger i bunden, der er specielt udviklet til madaffald. Designet gør, at madaffaldet komposterer på den rigtige måde i stedet for at ligge i en tætlukket spand med flad bund og rådne.

Kom af med det gamle køkken så bæredygtigt som muligt

Det er også vores mål at blive bedre til at vejlede kunderne om, hvordan de kommer af med deres gamle køkken på den mest hensigtsmæssige måde. Vi opfordrer til, at vores kunder sælger eller forærer deres gamle køkken til andre, der kan bruge hele eller dele af det, så materialerne lever længst muligt.

Og derudover er det vores mål at vejlede om, hvordan et gammelt køkken kan skilles ad, så hængsler, træ og andet bliver sorteret og genanvendt så bæredygtigt som muligt. På den måde kommer kunderne af med deres køkken på den mest miljørigtige måde og kan forbruge et nyt med omtanke.

GENBRUG

Helt ny affaldsordning sikrer optimal genanvendelse af affald

I samarbejde med Stena Recycling, der er Nordens største genvindingsvirksomhed, har vi igangsat en helt ny affaldsordning på vores fabrik.

Tidligere blev affaldet fra vores fabrik samlet i store containere og fjernet flere gange om ugen, men fra i år sorteres affaldet efter materialetype og genanvendelse.

Det betyder, at papir og pap sorteres, samles og genanvendes. Vi bruger årligt ét ton kopipapir, der bl.a. bliver brugt til at holde styr på alle vores ordrer. Det batter på miljøregnskabet, når dette papir nu genanvendes.

 

 

Vi tager os også af plast, lak, restaffald, paller og emballage

Men også når det gælder plast, restaffald, paller og emballage sorterer og genanvender vi.

Vores plastaffald sorteres først, hvorefter al genanvendeligt plast samles og genanvendes. Enkelte plastelementer - som de tykke strips, der sidder rundt om vores skabselementer - er for dyre at genanvende, så de destrueres.

Al overskydende lak og maling i hele vores lakanlæg opsamles og bliver kørt til forsvarlig destruktion.

Desuden samler vi vores brændbare restaffald og komprimerer det på vores fabrik. Sammen med den øvrige sortering reducerer det vores affaldsmængde så meget, at vi nu kun får tømt containere og fjernet affald på fabrikken mindre end én gang om måneden i stedet for flere gange om ugen. På den måde sparer vi megen CO2 på transport af affaldet.

Vi genbruger også de paller, som vi tager med retur, når vi er ude hos kunderne med et nyt køkken. Her tager vi også emballageplast med tilbage og sørger for, at det bliver genanvendt sammen med plast fra fabrikken.

Med alle disse tiltag sikrer vi så vidt muligt et cirkulært og bæredygtigt aftryk. Det gør vi af hensyn til det omgivende samfund, vores medarbejdere og vores kunder. Og så er det en del af vores DNA at have fokus på miljøet. JKE er ejet af Ballingslöv-koncernen, der igen er ejet af Stena-koncernen. Stena Recycling er netop bygget op omkring genvinding af materialer.

 

PEOPLE

Loyale medarbejdere og et godt arbejdsmiljø er alfa og omega

Loyale medarbejdere og et godt arbejdsmiljø er fundamentet for at lave snedkerprodukter i høj kvalitet til tiden.

Derfor ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads, som lægger vægt på høj medarbejdertrivsel, og som tager et socialt ansvar i lokalområdet – ikke mindst ift. at tiltrække nye medarbejdere.

En indikator for et godt arbejdsmiljø er medarbejdertilfredsheden, hvor det er vores ambition, at mindst 80 pct. af medarbejderne skal synes, at JKE er et rigtigt godt sted at arbejde. Her bruger vi den internationale målemetode Great Place To Work (GPTW), som er baseret på mere end 30 års forskning og erfaringer med at skabe gode arbejdspladser over hele verden.

Over de senere år er der sket en markant forbedring af medarbejdertilfredsheden hos os, og i 2020 var der 82 pct. af medarbejderne, som syntes, at JKE er et rigtig godt sted at arbejde. Derfor er vi klar til at øge målet yderligere og være endnu mere ambitiøse på arbejdsmiljøområdet.

 

Sundhed og sikkerhed - sammen

For medarbejderne er fællesskab, sundhed og sikkerhed blandt dét, der giver arbejdsglæde.

Vi forsøger at højne fællesskabet, sundheden og sikkerheden blandt vores medarbejdere, og det gør vi på flere måder.

Vi har sociale arrangementer ved bl.a. sommerferien, jul og jubilæer, som styrker sammenholdet. Og vi har et årligt firmaarrangement ved DHL-stafetten, som både er socialt og sundt.

Vi har office-fit for medarbejderne, som sikrer, at det er oplagt at bevæge sig i løbet af dagen. Hver dag kl. 12 er der desuden arrangeret fem minutters bevægelse for medarbejderne i administrationen.

 

Ergonomi og sikkerhed i fokus

På fabrikken har vi fokus på ergonomi og sikkerhed. Vi investerer i hjælpemidler og robotter, som sikrer bedre arbejdsstillinger og -miljø for medarbejderne. Vi sikrer grundig oplæring og instruktion i brugen af vores maskiner.

Også uddannelse helt generelt er en vigtig del af medarbejdertilfredsheden. Vi har stort fokus på at løfte kompetencerne hos vores medarbejdere, og vi uddanner vores medarbejdere efter behov, når de har brug for opkvalificering eller jobcertifikat, der dokumenterer deres færdigheder.

Socialt ansvar i lokalområdet

Det er helt afgørende for os at bevare og skabe arbejdspladser i Nordjylland. Derfor er vores ambition også at sikre lokal produktion, hvorfor vi har hjemtaget flere produkter til vores egen fabrik. Vores nye signaturprodukter som Nature-lamellåge og Woodlands-lågen er produceret på vores egen fabrik, hvor vi nu både kan producere linoleums-, laminat- og trælåger. De blev tidligere produceret andre steder.

I forbindelse med at bevare arbejdspladser i Nordjylland samarbejder vi med det lokale jobcenter om at beskæftige praktikanter, flexjobbere m.fl. Gennem mere end 20 år har vi samarbejdet med det lokale Jobteam og sikrer arbejde til personer på kanten af arbejdsmarkedet. De løser en række opgaver for os som at putte hængsler og hyldebærere i poser. Alle er en del af helheden, og alle skal bidrage.

Vores whistleblowing-tjeneste

Vores langsigtede succes er bygget på at gøre forretning på en retfærdig og etisk måde. Dette er beskrevet i vores adfærdskodeks. Hvis du har mistanke om en alvorlig forseelse, som ikke er i overensstemmelse med adfærdskodeksen, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det. Whistleblowing giver os mulighed for at forebygge eller rette op på ting, der er forkerte. Du behøver ikke bevis for din mistanke, men alle rapporteringer skal foretages i god tro.

Klik her for at sende whistleblower-rapport eller skriv følgende adresse i din browser: https://report.whistleb.com/ballingslovinternational


Se følgende for at få flere oplysninger:

Vores whistleblower-system er et lukket system, som er leveret af den uafhængige, eksterne tredjepart WhistleB Whistleblowing Center AB (“WhistleB”). Systemet er fuldstændig uafhængigt af vores intranet og vores websted. Alle meddelelser er krypterede. For at sikre afsenderens anonymitet gemmer WhistleB ikke IP-adresser eller andre metadata.

Få en snak med en køkkendesigner

Du har dine tanker og ønsker til dit nye køkken. Vores køkkendesigner har den erfaring, der skal til for at sikre, at virkeligheden bliver præcis, som du drømmer om. Så hvorfor ikke mødes over en kop kaffe og komme videre i processen? Det er helt uforpligtende, men mere end tiden værd.