Hitta butik

Ett JKE-kök är grönare än du tror

Hos JKE har vi ett naturligt fokus på att tänka in hållbarhet i ditt kök och i sättet som vi arbetar på. Vårt mål är klart och tydligt: JKE-kök ska bli allt grönare för varje gång vi designar ett nytt kök. Vi har tydliga framtidsmål.

Vi satsar på naturliga och hållbara material.

Redan i dag är vårt koldioxidavtryck minimalt när vi tillverkar ditt nya kök i vår fabrik på Nordjylland. Energin är grön till 100 procent och vårt viktigaste råmaterial är baserat på trä, som är ett förnybart material. Vi gör medvetna val av naturliga och hållbara material som håller för vardagsslitage i många år.

Vårt mål: Om tre år ska minst 90 % av materialen i köket vara återanvändningsbara. Exempelvis kan 99 % av materialen i vitvarorna återanvändas redan i dag.

Hållbarhet i vårt DNA

På JKE arbetar vi med hållbarhet i bred mening – helt i linje med den koncern vi är en del av: svenska Ballingslöv International AB.

Koncernen har under många år arbetat med resurssnål materialförbrukning, förebyggande av avfall, återvinning, materialåteranvändning och bättre tillvaratagande av produktionsspill. En grön omställning som inspirerar oss till att skynda på vår egen gröna omställning. 

Ballingslövskoncernens ambitioner och initiativ när det gäller hållbarhet sammanfattas i hållbarhetsrapporten.

LÄS HÅLLBARHETSRAPPORTEN 2020
>>

Hållbara material

Vi fokuserar på att använda hållbara och återanvändningsbara material. Vi tar hela tiden nya steg framåt.

Hållbarhet är bärkraftigt

Hållbarhet har även med kvalitet att göra. Därför väljer vi de bästa materialen som håller i riktigt många år. Våra kök är inte de billigaste, men tittar man på livslängden är de definitivt ett bra köp. Det är vårt bidrag till att bekämpa slit-och-släng-kulturen. Livslängden för ett JKE-kök är vanligtvis 15–20 år, men det kan hålla mycket längre än så.

Vi fokuserar på fyra av de globala målen:

De globala målen är 17 konkreta mål och 169 delmål som förpliktigar alla FN:s 193 medlemsländer att helt utrota fattigdom och svält i världen, minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga arbetsvillkor och mer hållbar ekonomisk tillväxt. Du kan läsa mer om de globala målen här.

JKE har specifikt fokus på framför allt

6 hållbara steg motGrön omställning

På JKE har vi ett naturligt fokus på att tänka in hållbarhet i ditt kök och i vårt sätt att arbeta. Varje dag tar vi viktiga steg för att säkra hållbarheten:

1

HÅLLBARA MATERIAL

Vi fokuserar på hållbara material som till exempel linoleum. Det är ett fantastiskt naturmaterial som består av linolja, harts, trämjöl och miljövänliga färgpigment. De naturliga ingredienserna tar upp mer koldioxid än vad de släpper ifrån sig under produktionen. Linoleum innebär alltså positiva siffror i koldioxidberäkningen.

2

CERTIFIERAT TRÄ

Våra massiva bänkskivor i trä och sinkfogade trälådor är certifierade. Det betyder att träet bara kommer från skogar där det planteras nya träd. Samtidigt bidrar vi till att förbättra levnadsvillkoren för lokalbefolkningen.

3

TILLVERKAR MED GRÖN ENERGI

Vi använder nu 100 procent grön energi i produktionen och har minskat koldioxidavtrycket med 34 % sedan omställningen 2019, då allt bränsle konverterades till biogas. Vi har minskat elförbrukningen med 69 % under 2019 när vi bytte ut armaturer och ändrade metoder.

4

ENDAST EUROPEISKA LEVERANTÖRER

Vårt trä kommer endast från europeiska leverantörer med hållbara plantager.
Vi använder endast erkända europeiska vitvaruleverantörer och 99 % av materialen i vitvarorna kan återvinnas

5

HÅLLBARHET ÄR KVALITET

Därför väljer vi de bästa materialen som håller i riktigt många år. Våra kök är inte de billigaste vid första anblicken, men tittar man på livslängd är de definitivt ett bra köp. Livslängden för ett JKE-kök är vanligtvis 15–20 år, men det kan hålla mycket längre än så.

6

SÄTTER HÖGRE MÅL

Om tre år ska minst 90 % av materialen i ett JKE-kök vara återanvändningsbara.