Book møde
Find butik

BÆREDYGTIGHED, HOLDBARHED OG SNEDKER
KVALITET

 

Et JKE-køkken er grønnere, end du tror

Hos JKE vil vi gerne yde vores bidrag til en mere bæredygtig fremtid – fordi det giver mening for mange flere end bare os selv.

Siden vi begyndte at lave snedkerkøkkener for over 50 år siden, har vi gjort os umage med at fremstille køkkener i god kvalitet, der holder længe. 

Bæredygtighed ligger således i vores DNA og har altid givet mening for os.

Men i dag – hvor vi ved, at det er essentielt at handle nu og forbruge med omtanke for mennesker og miljø – giver det mening at brede vores bæredygtige tiltag endnu mere ud. Vi skal ikke bare fokusere på vores produkt, men også på vores omverden.

Derfor koncentrerer vi os ikke kun om at have et ressourcevenligt materialeforbrug, men mindsker også vores miljøpåvirkning, når det f.eks. gælder affaldssortering, energiforbrug og transport. Vi tager bedst muligt vare på alle vores dedikerede medarbejdere ved at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og vi hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Vores bæredygtige tiltag er rammet ind af FN’s Verdensmål, og i JKE har vi særligt fokus på de fire mål, som giver mest mening for os, og hvor vi kan gøre den største forskel:

8 – anstændige jobs og økonomisk vækst

12 – ansvarligt forbrug og produktion

13 – klimaindsats

16 – fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi ser ikke bæredygtighed som et endeligt resultat, men som en proces. Derfor er vi heller ikke i mål, men vi tager bæredygtige skridt hver eneste dag.

 

VORES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED

I vores daglige arbejde med bæredygtighed tager vi udgangspunkt i processen fra designet af køkkenet til den færdige levering af et nyt køkken til vores kunder.

Inden for hvert område i cirklen har vi fokus på tre hovedområder, når vi arbejder med bæredygtighed:

 1. mindske miljøpåvirkning
 2. styrke menneskers sundhed og velvære
 3. fremme respektfuld forretningsetik

 

 

 1. Sådan arbejder vi med at mindske miljøpåvirkningen
 • Vi har skiftet til grøn energi, således at vi nu producerer på 100% grøn energi på fabrikken
 • Vi har taget alle PVC-folielåger ud af vores sortiment, da vi ikke ønsker at sætte nyt plastic i verden, som ikke kan genanvendes.
 • Vi introducerer løbende nye køkkenserier baseret på træ og naturlige materialer, som optager og lagrer CO2 samtidig med, at det er fornybart, ved at plante nye træer. Træet kommer fra bæredygtige europæiske skove.
 • Vi har skiftet til en grønnere vandbaseret maling, hvor mængden af organiske opløsningsmidler er reduceret med 90 pct., samtidig med at kvaliteten i malingen bevares.
 • Vi optimerer vores egen genanvendelse, så vi sorterer vores eget affald så bæredygtigt som muligt
 • Vi arbejder kontinuerligt med, hvordan transporten fra fabrik til forbruger kan blive så bæredygtig som muligt
 1. Sådan arbejder vi med at styrke menneskers sundhed og velvære
 • Vi skaber rum, der er rare at være i – ved at trække naturen ind i boligen, usunde kemikalier ud af vores produkter, og udvikle produkter der er gode for akustikken, behageligt lys osv.
 • Vi introducerer endnu flere bæredygtige materialer i vores køkkener som f.eks. linoleum og plantefiber-materialet Organiq, der optager mere CO2, end det afgiver
 • Vi højner sikkerheden på vores fabrik og minimerer ulykker
 • Vi arbejder vedvarende med at begrænse manuelt arbejde, der slider på kroppen
 • Vi har en ambition om plus 80% medarbejdertilfredshed
 • Vi engagerer praktikanter og fleksjobbere fra lokalområdet
 • Vi fortsætter det gode samarbejde med lokale jobteams og inkluderer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
 1. Sådan arbejder vi med at fremme respektfuld forretningsetik
 • Vi har udfærdiget et adfærdskodeks som alle medarbejdere accepterer og efterlever, for at fremme ærlighed og engagement og for at bekæmpe diskrimination og bestikkelse
 • Vi arbejder med ansvarligt indkøb, og alle vores leverandører accepterer og efterlever adfærdskodeks omhandlende både miljøaspekter, arbejdsforhold, menneskerettigheder, forretningsetik og antikorruption.
 • Vi kommunikerer transparent, - er åben, ærlige og faktabaserede i vores kommunikation

 

Sunde investeringer og høj kvalitet

Uanset hvor i cirklen, vi arbejder, tager vi små, bæredygtige skridt hver eneste dag. Og vi investerer, når det giver mening.

F.eks. har vi med en fornuftig investering udskiftet vores energiforbrug til grøn energi, idet vores energi kommer fra vind-, vand- og solenergi, ligesom opvarmningen af hele fabrikken sker med biogas.

Vi har udskiftet vores lak, da de miljøvenlige lakprodukter var blevet så gode, at vi ikke går på kompromis med vores kvalitet ved at skifte vores traditionelle lak ud. Og derfor giver det mening at investere i et nyt lakanlæg, så vi kan bruge en ny miljøvenlig lak næsten uden opløsningsmidler.

Vi investerer også i arbejdsmiljøet. Bl.a. har vi fået robotter på vores fabrik, så medarbejderne bliver belastet mindre, når de skal løfte en spånplade, rejse et skab eller flytte en låge.

Vores råmateriale er spånplader, der er fremstillet af genanvendt træ for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Et køkken baseret på træ har lang holdbarhed, og det er sund fornuft og til stor glæde for jorden og forbrugerne, at vi laver så gode produkter, at man ikke har lyst til at smide dem væk – de kan bruges år efter år med et nordisk design, der er nyt og klassik på samme tid.

 

 

DESIGN

 

Når vi designer nye køkkener, tænker vi konsekvent bæredygtighed ind fra begyndelsen, herunder også hvordan vi kan forlænge køkkenets levetid. Vi vil aldrig lancere produkter, som ikke er bæredygtige, eller som skader naturen eller indeklimaet i de hjem, hvor vores snedkerkøkkener lever i mange år.

Derfor tænker vi både i bæredygtig innovation, design, levetid og materialevalg – f.eks. hvordan vi undgår eller reducerer farlige kemikalier. Eksempelvis har vi netop investeret i et miljøvenligt lakanlæg.

Vi begynder også at tænke mere i cirkulært design, så vores produkter bliver designet på en måde, der gør, at materialerne senere kan skilles ad og genanvendes. I en skuffe skal hængslerne i metal f.eks. kunne skilles fra fronten i træ for at kunne blive brugt igen.

Det er vores ambition at blive bedre til at hjælpe vores kunder med, hvordan de bedst muligt bortskaffer vores køkkener på en bæredygtig måde.

 

99%

GENANVENDELSE
I 2022

 

I 2022 er det vores mål, at 99 pct. af vores produkter kan genanvendes. Og allerede nu er vi godt på vej, eftersom 97 pct. af vores produkter i dag kan genanvendes, dvs. blive brændt eller omforarbejdet og brugt igen til f.eks. nye spånplader.

Men vores ambitioner stopper ikke her. I 2030 sigter vi efter, at i 95 pct. af vores produkter kan materialerne genvindes, så køkkenets gode materialer kan geninvindes for at fremstille nye produkter.

 

Indtil nu har vores bæredygtighedsarbejde taget udgangspunkt i køkkenets enkelte elementer. Vi tænker den langtidsholdbare og gode kvalitet ind i designfasen og samarbejder med vores leverandører om f.eks. at bruge de helt rigtige materialer, f.eks. spånplader eller lave bestikindsatse af plantefibre, der kan genanvendes.

Men det er vores mål at udvikle et 100 pct. bæredygtigt køkkenkoncept, hvor bæredygtigheden omfatter hele køkkenets livscyklus.

 

99 pct. af vores materialer skal kunne genanvendes

Et køkken består af et væld af materialer som skabe, skuffer, låger, hængsler og bordplader.

Både når det gælder eksisterende og nye materialer, tænker vi i dag konsekvent bæredygtighed og genanvendelse ind fra begyndelsen. Og med det siger vi også, at vores ambition er, at 99 pct. af vores materialer skal kunne genanvendes i 2025.

Når vores produkter skal være bæredygtige, genanvendelige og ikke må ødelægge naturen, bruger vi eksempelvis kun plastik, som kan bruges igen.

Vi stiller de samme høje krav til vores leverandører, som vi gør til os selv. De skal efterleve vores sustainability code of conduct og bliver løbende vurderet på en række bæredygtighedsparametre som f.eks.: hvor grøn er den energi, de bruger i deres forarbejdning, hvad er miljøaftrykket på deres råmaterialer, og hvor mange arbejdsulykker har de?

For os handler bæredygtighed ikke om at forbrugerne skal fravælge at skifte køkken, men om at have omtanke for de materialer, man vælger. I vores køkkener bruger vi træ som primært materiale, fordi det er CO2-neutralt. Forklaringen er, at træer optager Co2 fra luften, mens de vokser. Vi bruger kun certificeret træ, der kommer fra bæredygtige plantager med garanti for, at skovdriften tager hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Indkøb af certificeret træ betyder, at vi kun køber træ fra plantager, hvor der bliver plantet et nyt træ, hver gang et andet fældes.

Sådan arbejder vi medbæredygtige materialer

Vores ambitioner for bæredygtighed gælder alle materialer lige fra råvarer over overfladebehandling af låger til indretning af køkkenskabe og skuffer. Og på hvert eneste område har vi sat ambitiøse mål.

Læs mere her
>>

 

Materialernes livscyklus gør en forskel

Vi er forelskede i naturmaterialer, men i arbejdet med at tage et bæredygtigt skridt hver dag, har vi fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at kigge på materialernes livscyklus, dvs. den klima- og miljøpåvirkning som et givent produkt har i løbet af sin livscyklus fra vugge til grav.

Natursten er f.eks. et naturligt materiale, som vi gerne vil bruge til vores bordplader, men her viser det sig, at når forarbejdningen og særligt transporten lægges oveni i materialets egenskaber, så påvirker natursten miljøet mere end laminatbordplader.

I et livscyklusperspektiv er transport generelt en væsentlig faktor, som vi hele tiden arbejder på at få gjort mere grøn. Og skridt for skridt undersøger vi alle vores materialers samlede livscyklus, så vi kan lave en reel vurdering af materialerne.

PRODUKTION

6 store bæredygtige skridt modGrøn omstilling

Hos JKE har vi et naturligt fokus på at tænke bæredygtighed ind i dit køkken og den måde, vi arbejder på. Vi tager vigtige skridt hver dag for at sikre bæredygtighed

1

Bæredygtige materialer

Vi har fokus på bæredygtige materialer, fx Linoleum. Det er et fantastisk naturmateriale, som består af linolie, harpiks, kalk, træmel og miljøvenlige farvepigmenter. De naturlige ingredienser optager mere CO2, end de udleder under produktionen. Linoleum giver altså plus på CO2 regnskabet.

2

Certificeret træ

Vores massive fingertappede træskuffer og træbordplader er certificerede. Det betyder, at træet alene kommer fra skove, hvor der plantes nye træer. Samtidig bidrager vi til at forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen.

3

Producerer på grøn energi

Vi bruger nu 100 pct. grøn energi i produktionen og har reduceret CO2 aftrykket med 34% siden omlægningen i 2019, hvor al brændsel blev omstillet til biogas. Vi har skåret strømforbruget ned med 69% i 2019 ved udskiftning af armaturer og adfærdsændring.

4

Kun europæiske leverandører

Vores træ kommer kun fra europæiske leverandører, som har bæredygtige plantager.
Vi bruger kun anerkendte europæiske hvidevareleverandører, og 99% af materialerne i hvidevarer kan genanvendes

5

Bæredygtighed er kvalitet

Derfor vælger vi de bedste materialer, som holder i rigtig mange år. Vores køkkener er ikke de billigste, men udregnet efter levetid er vores køkkener et godt køb. Levetiden for et JKE-køkken er typisk 15-20 år, men det kan holde meget længere.

6

Sætter højere mål

Om tre år skal mindst 90% af materialerne i et JKE køkken være genanvendelige